Miasta

Ratusz w Sandomierzu

Ratusz w Sandomierzu – wzniesiono wkrótce po najeździe Litwinów w 1349 r. Pierwotnie gotycki, był budowlą na planie kwadratu zwieńczoną wysoką ośmioboczną wieżą. Cześć południowa, najstarsza (na niej zegar słoneczny) pochodzi z tego okresu. W XVI w. został rozbudowany w formę wydłużonego prostokąta, a następnie zwieńczony attyką. Wieża została dobudowana w wieku XVII. W ratuszu mieści się oddział Muzeum Okręgowego, Urząd Stanu Cywilnego, w podziemiach klub "Lapidarium". Obok znajduje się wyjście z trasy podziemnej

Z XVI w. pochodzi attyka trójstrefowa, której autorstwo przypisywane jest Janowi Maria Padowano. Naroża attyki zdobią głowy przedstawiające cztery stany. W nocy podświetlone elementy zwieńczenia attyki rzucają cień na wieżę i można dostrzec dwie postacie na jej tle.

Na ścianie południowej ratusza znajduje się zegar słoneczny wykonany w technice sgraffito przez Tadeusza Przypkowskiego (1958), byłego właściciela muzeum zegarów w Jędrzejowie. Od strony wschodniej przed ratuszem stoi figura Matki Boskiej Niepokalanej z 1776 r. wniesiona na pamiątkę misji świętej w 1770 r.

O godzinie 12.00 z wieży ratuszowej rozbrzmiewa hejnał sandomierski.

Wikipedia.png