FANDOM


Słonim (biał. Сло́нім, lit. Slanimas, ros. Сло́ним, jid. ‏סלאנים‎) – Miasto w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi, przy ujściu Issy do Szczary (dopływ Niemna). Miasto liczy około 49 000 mieszkańców. W mieście działa przemysł lekki, papierniczy, meblarski, spożywczy, elektromaszynowy i chemiczny. Znajduje się tu muzeum.

Od 1507 stolica powiatu województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, od 1569 Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Miejsce obrad sejmiku generalnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i sejmików ziemskich powiatu słonimskiego od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.