Miasta

SieradzMiasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, w województwie łódzkim, siedziba ziemskiego powiatu sieradzkiego, położonego na Nizinie Południowowielkopolskiej, nad Wartą, w Kotlinie Sieradzkiej. Siedziba gminy wiejskiej Sieradz. Przez Sieradz biegną drogi krajowe: nr 12, S8 i nr 83 oraz linia kolejowa nr 14. Od XIV w. do II rozbioru Polski oraz w latach 1975–1998 Sieradz był stolicą województwa sieradzkiego.

Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w starostwie sieradzkim w powiecie sieradzkim województwa sieradzkiego w końcu XVI wieku. Miejsce obrad sejmików deputackich województwa sieradzkiegood XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.

Według danych z 31 grudnia 2017 roku miasto liczyło 42 570 mieszkańców.