Miasta

Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2019 województwo zamieszkiwało około 2,45 mln osób. Ma najmniejszą lesistość w kraju. Siedzibą władz województwa jest Łódź.